Lesní společnost Broumov Holding, a.s.

vznikla dne 1. 10. 1992 transformací bývalého Lesního závodu Broumov a následnou privatizací. čímž navázala na dlouholetou tradici podnikání v lesnických činnostech.

 V současné době se zabýváme především obchodem se surovým dřívím v České a Polské republice, jeho zpracováním do obchodních sortimentů a kompletním zajištěním logistiky včetně odvozu vlastními prostředky.

Výkup dříví za tržní ceny s vlastním odvozem.

 

 Ve vlastní lesní školce pěstujeme kvalitní sadební materiál zejména lesních, ale i okrasných dřevin.

Pěstování a prodej sazenic lesních i okrasných dřevin.

Ubytování na lovecké chatě Výrovka: 

                  * O chatě na stránkách broumovsko.cz

                    * Kalendář obsazenosti s možností rezervace